Поглъщател на енергия PETZL ASAP’SORBER

50,00 лв. 25,00 лв.

Поглъщател на енергия за спирачни устройства ASAP и ASAP LOCK