“Съветистан”

19,00 лв.

Незабравимо пътешествие из бившите съветски републики в Централна Азия ― Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекиста

Категория: